ראיונות

חמש שאלות לאביבית אגם דאלי : נופים הם לפעמים

הארץ, 18.5.2011

באמצעות התבוננות בנופים שהופיעו בפרסומות החל משנות ה-60, בוחנת הד"ר אביבית אגם דאלי, מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, את המשמעות של המרחב, הנוף והטבע בתרבות הפופולרית. מה הנוף האידיאלי בעיני המפרסם הישראלי ומהן המשמעויות האידיאולוגיות הגלומות בשיקופו?

ראיון טלוויזיוני בערוץ 2 אצל גל גבאי

10/2/13

לקראת כנס שהתקיים ב 2015 באוניברסיטת תל אביב ועסק בדימויי זקנה ונעורים ובשינויים בייצוגי דימויים אלו ראיינה גל גבאי את ד"ר אביבית אגם דאלי ואת פרופ' נורית כנען קידר ז"ל  בנושא. לדידן, דימויי נעורים תמיד הועדפו על פני דימויי זקנה ומה שקורה כעת במדיה רווח גם בעידנים מוקדמים יותר באמנות הפלסטית.

מהו ארכיון - ראיון בגל"צ

ראיון על ארכיונים בעקבות כנס במכון ון ליר בירושלים, 2016

הארכיון הוא אחד המכשירים המרכזיים היוצרים הבנייה של ידע באמצעות מערכת של כללים הממיינת, מווסתת ומייצגת משטרים שונים של משמעות.

לאורך ההיסטוריה, הארכיון היה נתון בידיו של ההגמון, אולם כעת, לאור התפתחויות טכנולוגיות של דיגיטציה, נפתחים לציבור ארכיונים רבים ומאפשרים גם נגישות וגם יכולת השפעה והשתתפות פעילה מצד מי שבעבר נחשבו לנמענים בלבד. כך נוצרים ערוצים בהם נוצרת ונכתבת היסטוריה על ידי ציבורים שלמים ולא על ידי מעטים כבעבר. הראיון מתייחס לאספקטים החיוביים והשליליים שבעצם תהליך הדיגיטציה.

על תפיסת המקום והזמן

04/04/15

ד"ר אביבית אגם דאלי משוחחת עם פרופ' זלי גורביץ על ספרו "על המקום" העוסק באנתרופולוגיה ישראלית. טענתו המרכזית של הספר היא כי הישראליות באה מן הציונות שבתשתיתה מצוי רעיון שיבת העם היהודי למקומו. ישראליות מתפרשת לעיתים קרובות כמקומיות ואולם מקומיות היא יותר בבחינת מושא השאיפה ומוקד הפרובלמטיות הישראלית.